Viktig fra Likestillings- og diskrimineringsombudet

Hva skal egentlig til for å stoppe diskriminering? Hvis vi virkelig mener at diskriminering er feil og ulovlig, må det også få konsekvenser for lovbryteren, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i sin spalte "Signert Sunniva".

Les Likestillings- og diskrimineringsombudets artikkel Å diskriminere må svi.