SAF bidrar med skyggerapportering til FN

20 juni deltok leder John Arne Torstensen og tidligere mangeårig SAF leder Magne Bolme på møte i regi av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon - FFO om fremdrift i arbeidet med skyggerapportering til FN.

Magne Bolme blir SAFs representant i arbeidsgruppen bestående av flere organisasjoner av funksjonshemmede. FFO har i oppdrag å koordinere arbeidet med å skrive rapporten om hvordan funksjonshemmede har det i Norge i dag.
Rapporten sendes til norske myndigheter og til FN som har makt til å vurdere om norske myndigheter har gjort jobben sin godt nok. Hvis ikke, så har FN makt til å gi anbefalinger til hva norske myndigheter kan gjøre bedre. Det har vært flere tilfeller der kritikk fra FN har ført til endringer i Norge.
Mer om FN konvensjonene kan du lese hos Likestillings og diskrimineringsombudet - LDO

http://www.ldo.no/no/Menneskerettigheter/CRPD/

Mer om FFOs arbeid og skjema for innspill finnes her:

http://www.ffo.no/Rettighetssenteret/Skyggerapport/