Klage på læringsplattformen Fronter

I vår har det vært stor oppmerksomhet rundt manglende universell utforming av de læringsplattformene som brukes av skoler og universiteter. Utgangspunktet for oppmerksomheten har vært en rapport utarbeidet av firmaet [Funka nu->http://www.funkanu.se/]. I denne rapporten evaluerte firmaet de tre forskjellige læringsplattformene som er i bruk i norsk skole. Her påviser de mangler ved alle de tre vurderte plattformene, men dårligst ut kom læringsplattformen Fronter. Synshemmede Akademikere har nå levert to klager på læresteder som benytter læringsplattformen Fronter til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Klagene gjelder henholdsvis Høyskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo, og klagene finner du gjengitt på de neste sidene. [Rapporten fra Funka nu finner du her.->http://www.funkanu.se/no/Om-Funka/Nyheter/Nyhetsarkiv-no/Gransking-av-digitale-lareplattformer/]

Synshemmede Akademikere

Postboks 5911 Majorstuen

0308 OSLO

e-post: styre(@)saf-org.no


                Stokke, 27. april 2012


Klage på Høyskolen i Oslo og Akershus for brudd på § 9 i Diskriminerings og tilgjengelighetsloven.


Synshemmede Akademikere (SAF) mener at Høyskolen i Oslo og Akershus bryter plikten til universell utforming etter § 9 ved å benytte den digitale læreplattformen Fronter.


Ved læresteder som bruker Fronter har studentene plikt til å bruke systemet for uthenting av lærestoff, som verktøy for innlevering av oppgaver, for å holde seg oppdatert på administrativ informasjon og annen kommunikasjon med lærestedet.
SAF viser til vedlagte rapport fra Funka NU, 2011: "Gransking av universell utforming
i digitale læringsplattformer (lms) i grunnskolen". Her dokumenteres det at Fronter f.eks. ikke tilfredsstiller WCAG 2.0 (WCAG 2.0 er anbefalt i referansekatalogen for å sikre tilgjengelighet).

Fra sammendraget siterer vi:

Ingen av systemene er i nærheten av å følge de internasjonale retningslinjene for universell utforming, Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). Alle feiler på flere av de grunnleggende A-kravene i WCAG, altså de med høyest prioritet, og dessuten også svært mange av de mer spesifikke AA-kravene. Det er AA-nivået, det andre av tre prioriteringsnivåer i WCAG, som etter alt å dømme kommer til å ligge til grunn for Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven når det gjelder bedømming av nettsteder og IKT-systemer.


Kontaktinformasjon til Høyskolen i Oslo og Akershus:

Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf.: 67 23 50 00
e-post: postmottak(@)hioa.noVi ber om at kommunikasjon i saken skjer elektronisk.


Magne Bolme

Leder, Synshemmede Akademikere

Synshemmede Akademikere

Postboks 5911 Majorstuen

0308 OSLO

e-post: styre(@)saf-org.no


                Stokke, 27. april 2012


Klage på universitetet i Oslo for brudd på § 9 i Diskriminerings og tilgjengelighetsloven.


Synshemmede Akademikere (SAF) mener at Universitet i Oslo bryter plikten til universell utforming etter § 9 ved å benytte den digitale læreplattformen Fronter.


Ved læresteder som bruker Fronter har studentene plikt til å bruke systemet for uthenting av lærestoff, som verktøy for innlevering av oppgaver, for å holde seg oppdatert på administrativ informasjon og annen kommunikasjon med lærestedet.
SAF viser til vedlagte rapport fra Funka NU, 2011: "Gransking av universell utforming
i digitale læringsplattformer (lms) i grunnskolen". Her dokumenteres det at Fronter f.eks. ikke tilfredsstiller WCAG 2.0 (WCAG 2.0 er anbefalt i referansekatalogen for å sikre tilgjengelighet).

Fra sammendraget siterer vi:

Ingen av systemene er i nærheten av å følge de internasjonale retningslinjene for universell utforming, Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). Alle feiler på flere av de grunnleggende A-kravene i WCAG, altså de med høyest prioritet, og dessuten også svært mange av de mer spesifikke AA-kravene. Det er AA-nivået, det andre av tre prioriteringsnivåer i WCAG, som etter alt å dømme kommer til å ligge til grunn for Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven når det gjelder bedømming av nettsteder og IKT-systemer.


Kontaktinformasjon til Universitetet i Oslo:

Boks 1072 Blindern

0316 Oslo

Tlf.: 22 85 50 50


Vi ber om at kommunikasjon i saken skjer elektronisk.


Magne Bolme

Leder Synshemmede Akademikere