Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Om nettsidene

SAF ble lagt ned i 2020. Vi som har vært aktive i foreninga, ønsker å dokumentere arbeidet som er gjort, og at dokumentasjonen skal være offentlig tilgjengelig. Domenet saf-org.no med alt innhold er derfor overtatt av Lars Bjørndal <lars@lamasti.net>.

WordPress ble benyttet som plattform for publisering av SAFs nettsider fra 2006 og til SAF ble lagt ned. Etter nedleggelsen er nettsidene overført til publiseringsløsningen Nikola, som krever mindre administrasjon og vedlikehold.